Giáo Trình Lý Thuyết Ngôn Ngữ Hình Thức - Pgs.Ts.Phan Huy Khánh, 95 Trang

Discussion in 'Kỹ Thuật Điện-Điện Tử' started by admin, Nov 10, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  Lôgích được sử dụng khi thực hiện các phép suy luận toán học (reasonin). Người ta phân biệt hai mặt của lôgích :
  - Mặt cú pháp (syntaxe) chỉ ra các thao tác hình thức (formal manipulation) trên các ký hiệu.
  - Mặt ngữ nghĩa (semantic) cho biết ý nghĩa sử dụng (meaning) khi sắp đặt các ký hiệu.
  Từ đó người ta xây dựng các mô hình lôgích (lôgích model) dựa trên một ngôn ngữ các ký hiệu và một số các quy tắc thao tác, hay các luật.
  Chẳng hạn về mặt cú pháp, 3+4 là một biểu thức toán học, về mặt ngữ nghĩa, đó là một phép cộng cho kết quả là 7.
  Ví dụ một chương trình máy tính là một dãy các ký hiệu, một ngôn ngữ lập trình là một dãy các quy tắc cú pháp cho phép sắp đặt các ký hiệu này. Một chương trình phải tuân thủ theo quy tắc cú pháp và phải có một nghĩa sử dụng nhất định (ngữ nghĩa) để giải bài toán.
  Cơ sở để xây dựng môn học lôgích là mệnh đề (proposition). Mệnh đề lôgích là một phát biểu (câu) nào đó, xét trong một hoàn cảnh thời gian và không gian nào đó, chỉ nhận một trong hai giá trị đúng (true) hoặc sai (false), mà không thể vừa đúng vừa sai. Giá trị đúng sai được gọi là các chân giá trị (truth value).
  Link download:
  http://ebook.moet.gov.vn/resources/iportal/ebook/uploads/Library/LyThuyetNgonNguHinhThuc.pdf
  eBook có trong tuyển tập DVD Tin Học

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page