Giáo Trình Lý Thuyết Xác Suất Và Thống Kê Toán (NXB Thống Kê 2004) - Nguyễn Cao Văn, 662 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Toán Học' started by admin, Mar 23, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Phần 1. Lý thuyết xác suất
  Chương 1. Biến cố ngẫu nhiên và xác suất

  - Phép trừ và các loại biến số
  - Xác suất của biến số
  - Định nghĩa cổ điển về xác suất
  Chương 2. Biến ngẫn nhiên và quy luật phân phối xác suất
  - Định nghĩa và phân loại biến ngẫu nhiên
  - Quy luật phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên
  - Các tham số đặc trưng của biến ngẫu nhiên
  Chương 3. Một số quy luật phân phối xác suất thông dụng
  - Quy luật không - một - A
  - Quy luật nhị thức - B
  - Quy luật Poisson - P
  - Quy luật siêu bội - M
  Chương 4. Biến ngẫu nhiên hai chiều, hàm các biến ngẫu nhiên
  - Khái niệm về biến ngẫu nhiên nhiều chiều
  - Bảng phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên hai chiều
  - Hàm mật độ xác suất của biến ngẫu nhiên hai chiều
  Chương 5. Các định lý giới hạn
  - Bất đẳng thức Trebusep
  - Định lý Trebusep
  - Định lý giới hạn trung tâm
  Phần 2. Thống kê toán
  Chương 6. Cơ sở lý thuyết mẫu

  - Khái niệm về phương pháp mẫu
  - Tổng thể nghiên cứu
  - Mẫu ngẫu nhiên
  Chương 7. Ước lượng các tham số của biến ngẫu nhiên
  - Phương pháp ước lượng điểm
  - Phương pháp ước lượng bằng khoảng tin cậy
  Chương 8. Kiểm định giả thuyết thống kê
  - Khái niệm chung
  - Kiểm định tham số
  - Kiểm định phi tham số
  Chương 9. Phân tích phương sai
  - Đặt vấn đề
  - Mô hình phân tích phương sai một nhân tố
  - Mô hình phân tích phương sai hai nhân tố
  Chương 10. Phân tích tương quan và hồi quy
  - Đặt vấn đề
  - Phân tích tương quan
  - Phân tích hồi quy
  • Giáo trình Lý Thuyết Xác Suất Và Thống Kê Toán
  • NXB Thống Kê 2004
  • Pgs. Ts. Nguyễn Cao Văn
  • 662 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://mediafire.com/?io3740r9f5ort0t
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Apr 18, 2018

Share This Page