Giáo Trình Lý Thuyết Xác Suất Và Thống Kê Toán (NXB Thống Kê 2004) - Nguyễn Cao Văn, 662 Trang

Discussion in 'Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội' started by admin, Mar 23, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Phần 1. Lý thuyết xác suất
  Chương 1. Biến cố ngẫu nhiên và xác suất

  - Phép trừ và các loại biến số
  - Xác suất của biến số
  - Định nghĩa cổ điển về xác suất
  Chương 2. Biến ngẫn nhiên và quy luật phân phối xác suất
  - Định nghĩa và phân loại biến ngẫu nhiên
  - Quy luật phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên
  - Các tham số đặc trưng của biến ngẫu nhiên
  Chương 3. Một số quy luật phân phối xác suất thông dụng
  - Quy luật không - một - A
  - Quy luật nhị thức - B
  - Quy luật Poisson - P
  - Quy luật siêu bội - M
  Chương 4. Biến ngẫu nhiên hai chiều, hàm các biến ngẫu nhiên
  - Khái niệm về biến ngẫu nhiên nhiều chiều
  - Bảng phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên hai chiều
  - Hàm mật độ xác suất của biến ngẫu nhiên hai chiều
  Chương 5. Các định lý giới hạn
  - Bất đẳng thức Trebusep
  - Định lý Trebusep
  - Định lý giới hạn trung tâm
  Phần 2. Thống kê toán
  Chương 6. Cơ sở lý thuyết mẫu

  - Khái niệm về phương pháp mẫu
  - Tổng thể nghiên cứu
  - Mẫu ngẫu nhiên
  Chương 7. Ước lượng các tham số của biến ngẫu nhiên
  - Phương pháp ước lượng điểm
  - Phương pháp ước lượng bằng khoảng tin cậy
  Chương 8. Kiểm định giả thuyết thống kê
  - Khái niệm chung
  - Kiểm định tham số
  - Kiểm định phi tham số
  Chương 9. Phân tích phương sai
  - Đặt vấn đề
  - Mô hình phân tích phương sai một nhân tố
  - Mô hình phân tích phương sai hai nhân tố
  Chương 10. Phân tích tương quan và hồi quy
  - Đặt vấn đề
  - Phân tích tương quan
  - Phân tích hồi quy
  • Giáo trình Lý Thuyết Xác Suất Và Thống Kê Toán
  • NXB Thống Kê 2004
  • Pgs. Ts. Nguyễn Cao Văn
  • 662 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://mediafire.com/?io3740r9f5ort0t
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Apr 18, 2018

Share This Page