Giáo Trình Marketing Du Lịch (NXB Tổng Hợp 2013) - Ts. Bùi Thị Tám, 250 Trang

Discussion in 'Tủ Sách Đại Học' started by bhanh8, Mar 5, 2014.

 1. bhanh8

  bhanh8 Administrator Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-8-5_17-0-9.png
  Marketing du lịch là một khoa học thuộc lĩnh vực nghiên cứu thị trường và nghệ thuật kinh doanh. Trong một tổ chức, một doanh nghiệp thì marketing có một vai trò quan trọng giúp cho doanh nghiệp không ngừng tăng cường thỏa mãn nhu cầu khách hàng và thực hiện được mục tiêu của tổ chức. Marketing không chỉ là công việc của cá nhân hay của bộ phận marketing, mà là công việc của mỗi thành viên và bộ phận trong doanh nghiệp. Mặc dù những nguyên lý marketing cơ bản đ ề u được vận dụng trong marketing du lịch dịch vụ, tuy nhiên do đặc trưng của hàng hóa dịch vụ so với các hàng hóa thông thường, nên hoạt động marketing dịch vụ có sự khác biệt và đòi hỏi có sự vận dụng sáng tạo các nguyên lý marketing. Do vậy, việc nghiên cứu và trang bị một cách đầy đủ ki ế n thức và hiểu bi ế t v ề marketing dịch vụ cho những người công tác trong các ngành di lịch dịch vụ luôn là vấn đ ềcấp thi ế t. Đặc biệt, ngày nay với sự xuất hiện ngày càng nhi ề u các tập đoàn đa quốc gia và những “người khổng lồ” trong ngành công nghiệp du lịch dịch vụ, càng thúc đẩy và tạo ti ề n đ ề cho việc phát triển kỹ năng, trình độ và hiệu quả hoạt động marketing của các doanh nghiệp trong xu hướng toàn cầu hóa và hội nhập kinh t ế quốc t ế .
  Trên cơ sở các hiểu bi ế t cơ bản v ề các nguyên lý marketing, tâm lý du khách, nghệ thuật giao ti ế p và các ki ế n thức chuyên môn sâu của ngành du lịch, khách sạn, nhà hàng, giáo trình này nhằm mục đích giúp cho người học hình thành và phát triển các ki ế n thức, kỹ năng, phương pháp và nghệ thuật trong marketing kinh doanh du lịch dịch vụ, phù hợp với các đặc trưng riêng biệt của sản phẩm du lịch dịch vụ và môi trường marketing dịch vụ. Đây là lần xuất bản đầu tiên với một giáo trình thuộc chuyên ngành marketing du lịch, nên không thể tránh khỏi những thi ế u sót. Chúng tôi rất mong nhận được những ý ki ế n đóng góp chân thành của bạn đọc để có thể hoàn thiện giáo trình này trong các lần tái bản ti ế p theo.
  Chương 1: Nhập môn Marketing du lịch
  Chương 2: Đặc trưng của dịch vụ và Marketing dịch vụ du lịch
  Chương 3: Hành vi người tiêu dùng và quyết định mua
  Chương 4: Thiết kế và quản trị sản phẩm dịch vụ du lịch
  Chương 5: Chiến lược định giá sản phẩm dịch vụ du lịch
  Chương 6: Kênh phân phối dịch vụ du lịch
  Chương 7: Giao tiếp Marketing tổng hợp
  Chương 8: Quản trị cung cầu trong Marketing du lịch
  Chương 9: Marketing điểm đến và kế hoạch hóa Marketing du lịch
  • Giáo Trình Marketing Du Lịch
  • NXB Tổng Hợp 2013
  • Bùi Thị Tám
  • 250 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link Download
  https://drive.google.com/file/d/137G5kLylUrlLAxyxdOzkQROvsGqiV7Ak
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 5, 2022

Share This Page