Giáo Trình Môn Học Kinh Tế Vi Mô (NXB Nông Nghiệp 2004) - Hồ Xuân Cường, 109 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Kinh Tế' started by quanh.bv, Oct 7, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Môn học kinh tế vĩ mô là một mổn học cơ sở trong hố thống nội dung chương trình các môn học của kế hoạch dùo tạo Trung học kỉnh tế. Với nội dung cơ bản được giới thiộu: Nhửng ván đé kinh tí cơ bân của hoạt động vi môn (chủ thô sàn xuất -kinh doanh) và hộ thống lý thuyết lựa chọn tối ưu các vấn dc kinh tỏ' cơ bàn của hoạt động kinh tế vĩ mỏ, tính quy luât và xu hướng vận dộng tối ưu của quan hệ Cung - Cáu, hàng hóa - tiẻn tệ, sản xuất - tiêu dùng, lý thuyết vổ sản xuất, lợi ích tiéu dùng, lý thuyết vé sản xuất, lợi ích tiéu dòng, chi phí, lợi nhuận, thị trường và các loại thị trường cạnh tranh, độc quyẻn, những hạn chế cùa kinh tế thị trường và vai trò của Chính phù trong quàn ký, dicu tiết hoạt động kinh tế vĩ mô. Nội dung món học kinh tế vi mô được biên soạn với sụ tham gia của tập thể giáo viên tổ bộ mổn Quản trị doanh nghiộp. khoa kinh tế. trường trung bọc NVQLLTTP. Thạc sĩ khoa học kỉnh tế Hổ Xuân Cuờng trực tiếp biên soạn:
  + 'Chương I: Kinh tế vi mồ - Những vấn đc cơ bản của doanh nghiộp.
  + Chương II: Cung - cầu, sản xuất - liêu dùng.
  + Chương III: Thị trường cạnh tranh - độc quydn.
  + Chương IV: Hạn chế kinh tố thị trường và sự can thiÇp cùa Chính phủ.
  • Giáo Trình Môn Học Kinh Tế Vi Mô
  • NXB Nông Nghiệp 2004
  • Hồ Xuân Cường, Vũ Đắc Thích
  • 109 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://nitroflare.com/view/E3063B66E03319A
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jan 28, 2021

Share This Page