Giáo Trình Nghiệp Vụ Hành Chính Văn Phòng (NXB Kinh Tế Kỹ Thuật 2020) - Hoàng Thiên Phong, 122 Trang

Discussion in 'Tủ Sách Đại Học' started by quanh.bv, Jun 9, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nghiệp vụ hành chính văn phòng là hoạt động có tính tất yếu và quan trọng trong mọi cơ quan, tổ chức. Trong bối cảnh thế giới đang diễn ra cuộc cách mạng thông tin hết sức mạnh mẽ và đất nƣớc ta đang tiến lên theo con đƣờng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đổi mới hiện nay, văn phòng với tầm quan trọng đặc biệt ngày càng đƣợc nhìn nhận đầy đủ hơn và cũng giành đƣợc sự quan tâm nhiều hơn, từ ngƣời lãnh đạo, công chức, viên chức trong các cơ quan, doanh nghiệp cho đến những ngƣời làm công việc nghiên cứu, giảng dạy, học tập về công tác hành chính văn phòng. Ý thức đƣợc tầm quan trọng của văn phòng và quản trị văn phòng nên Trƣờng Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP.HCM đã mạnh dạn đƣa môn nghiệp vụ hành chính văn phòng vào chƣơng trình đào tạo nhằm bồi dƣỡng những kiến thức về quản trị văn phòng cho học sinh sinh viên ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trƣờng. Từ đó, đã góp phần đào tạo nên một đội ngũ những ngƣời làm công tác văn phòng đông đảo cho đất nƣớc.
  • Giáo Trình Nghiệp Vụ Hành Chính Văn Phòng
  • NXB Kinh Tế Kỹ Thuật 2020
  • Hoàng Thiên Phong
  • 122 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://nitro.download/view/909146A5E2FDB5F
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 11, 2021

Share This Page