Giáo Trình Ngư Loại Học (NXB Nông Nghiệp 2005) - Vũ Trung Tạng, 222 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Nông-Lâm' started by nhandang123, May 12, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2023-5-26_21-54-24.png
  Ngư loại học là một khoa học chuyên ngành nghiên cứu về cá, bao gồm các lĩnh vực về hình thái giải phẫu, phân loại và phân bố cá trong các thủy vực, nghiên cứu về các đặc tính sinh vật học, sinh lý, sinh thái học và tập tính cá. Cá là nhóm động vật cổ nhất trong những nhóm động vật có xương sống (Vertebrata), song lại có số lượng loài đông nhất hiện nay với khoảng 21.000 loài và đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống của sinh giới và cảa con người.
  Công trình đấu tiên về cá được bắt đầu từ thời Aristofel trước Công nguyên, nhưng sự xuất hiện của cuốn Histoire naturelle des ẻtranges poissons marins sau thế kỷ XVI đẫ đánh dấu một bước ngoặt mới về sự phát triền của khoa học Ngư loại. Ở giai doạn này Petri Artedi dược Lìnnaeus gọi là nhà Ngư loại học dấu tiên (Ichthyiologorum longe princeps), còn Hunter xem là người cha của Ngư loại học, dà cho ra dời hệ thống phản loại các loài cá, trong dó bậc phản loại chl mới dược xác lập dến giống. Đến thê kỷ XVIII, K. Linnaeus (1707-1778) vản gi ừ hệ thống của p. Artedi với tên là hệ thống tự nhiẽn (Systema Naturae), nhưng đà có nhừng thay dổi và bổ sung quan trọng, đặc biệt, tên mỗi loài dược sừ dụng tên gọi kép: tên giống và tên loài. Công trình này được xem là cơ sờ của phân loại học. Trên cơ sờ hệ thồng này Linnaeus dà mô tả 2600 loài cá. Từ thê kỳ XIX, XX trờ di các công trình nghiên cứu vể cá dược cồng bổ ngày càng nhiều và dược mờ rộng trên nhiều lĩnh vực khác nhau như phản loại, phản bố, chủng loại phát sinh, sinh học, sinh lý, sinh thúi và tập tính của cá... tạo nên những hiểu biết rất cơ bản và phong phú vị nhóm dộng vật lớn này, làm cơ sờ cho sự ra dời cùa khoa học nghể cá ngày một phát ưiền.
  • Giáo Trình Ngư Loại Học
  • NXB Nông Nghiệp 2005
  • Vũ Trung Tạng, Nguyễn Đình Mão
  • 222 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ntu.edu.vn/Opac/DmdInfo.aspx?dmd_id=18374
  https://drive.google.com/file/d/1BEflxWlqoQNSXwSr_G_piETF45itVI13
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: May 26, 2023

Share This Page