Giáo Trình Nguyên Lý Hệ Điều Hành (NXB Giáo Dục 2010) - Hồ Đắc Phương, 273 Trang

Discussion in 'Quản Trị Mạng' started by quanh.bv, Oct 7, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Cuốn giáo trình này giới thiệu những nội dung chính sau:
  1. Chương 1: Giới thiệu chung.
  2. Chương 2: Sử dụng hệ điều hành.
  3. Chương 3: Cấu trùc hệ điều hành.
  4. Chương 4: Tiến trình.
  5. Chương 5: Điều phối tiến trình.
  6. Chương 6: Tương tranh và đồng bộ.
  7. Chương 7: Bế tắc.
  8. Chương 8: Quản lý thiết bị.
  9. Chương 9: Quản lý bộ nhớ.
  10. Chương 10: Bộ nhớ ảo.
  11. Chương 11: Hệ thống file.
  12. Chương 12: Bảo vệ và an ninh.
  • Giáo Trình Nguyên Lý Hệ Điều Hành
  • NXB Giáo Dục 2010
  • Hồ Đắc Phương
  • 273 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://opacdigital.thuvien.cfi.edu.vn/wpDetail_View_FullSize.aspx?Id=974
   
  Last edited by a moderator: Jun 2, 2018

Share This Page