Giáo Trình Nguyên Lý Kế Toán (NXB Tài Chính 2014) - Đoàn Xuân Tiên, 408 Trang

Discussion in 'Học Viện Tài Chính' started by mrluuthaiduy4, Jun 11, 2021.

 1. mrluuthaiduy4

  mrluuthaiduy4 New Member

  [​IMG]
  Nền kinh tế Việt Nam những năm gần đây đang từng bước hội nhập khu vực và quốc tế. Trong xu thế đó tất yếu phải hoàn thiện hệ thống pháp lý phù hợp với các nước trên thế giới. Đặc biệt hệ thống pháp lý kế toán Việt Nam không ngừng được đổi mới và phát triển từng bước đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường và xu hướng hội nhập. Nguyên lý kế toán là nền tảng cơ sở quan trọng của khoa học nói riêng và của khoa học quản lý kinh tế nói chung, là kim chỉ nan xuyên suốt quá trình xây dựng hệ thống pháp lý kế toán cũng như trong việc nghiên cứu và thực hành kế toán. Với nhận thức đó, cuốn giáo trình “Nguyên lý kế toán” được biên soạn lại năm 2009 trên cơ sở kế thừa một số nội dung của các giáo trình Nguyên lý kế toán và giáo trình Lý thuyết hạch toán kế toán xuất bản và sử dụng ở Học viện Tài chính thời gian qua, đồng thời với cách tiếp cận khoa học có đổi mới và bổ sung nhiều nội dung mới, hiện đại phù hợp với sự phát triển của khoa học kế toán cũng như nền kinh tế. Giáo trình “Nguyên lý kế toán” được chỉnh sửa và tái bản lần thứ nhất này nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng giáo trình phù vụ công tác đào tạo của Học viện Tài chính và cung cấp cơ sở lý luận quan trọng hỗ trợ các nhà khoa học, các nhà quản lý nghiên cứu về kế toán.
  • Giáo Trình Nguyên Lý Kế Toán
  • NXB Tài Chính 2014
  • Đoàn Xuân Tiên
  • 408 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.cdkttctn.edu.vn/View_MARC21.aspx?TaiLieuID=1411
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jun 11, 2021

Share This Page