Giáo Trình Nguyên Lý Kế Toán (NXB Thống Kê 2011) - Lê Thị Thanh Hà, 405 Trang

Discussion in 'Kinh Tế, Tài Chính' started by admin, Nov 23, 2015.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Giáo Trình Nguyên Lý Kế Toán
  NXB Thống Kê 2011
  Lê Thị Thanh Hà
  405 Trang
  Chương 1: Tổng quan về kế toán
  • Bản chất của kế toán
  • Sự ra đời và phát triển của kế toán
  • Đối tượng của kế toán
  • Nhiệm vụ, yêu cầu của kế toán
  • Hệ thống phương pháp kế toán
  • Các quy định và nguyên tắc kế toán cơ bản
  • Câu hỏi ôn tập chương 1
  • Bài tập chương 1
  Chương 2: Chứng từ kế toán
  • Khái niệm, ý nghĩa của chứng từ kế toán
  • Phân loại chứng từ kế toán
  • Nội dung của chứng từ kế toán
  • Nguyên tắc lập chứng từ
  • Trình tự xử lý và luân chuyển chứng từ
  • Câu hỏi ôn tập chương 2
  • Bài tập chương 2
  Chương 3: Tài khoản kế toán và ghi sổ kép
  • Tài khoản kế toán (Account)
  • Ghi sổ kép (Double - Entry)
  • Đối chiếu, kiểm tra số liệu kế toán
  • Câu hỏi ôn tập chương 3
  • Bài tập chương 3
  Chương 4: Kiểm kê
  • Khái niệm và vai trò của kiểm kê
  • Phân loại kiểm kê
  • Tổ chức kiểm kê
  • Câu hỏi ôn tập 4
  Chương 5: Tính giá các đối tượng kế toán
  • Lý luận chung về tính giá các đối tượng kế toán
  • Tính giá các đối tượng kế toán chủ yếu
  • Câu hỏi ôn tập chương 5
  • Bài tập chương 5
  Chương 6: Tổng hợp - Cân đối kế toán
  • Nội dung tổng hợp - Cân đối kế toán
  • Hệ thống bảng tổng hợp - Cân đối kế toán
  • Câu hỏi ôn tập chương 6
  • Bài tập chương 6
  Chương 7: Kế toán quá trình sản xuất kinh doanh chủ yếu trong các doanh nghiệp
  • Các mặt hoạt động chính của doanh nghiệp
  • Kế toán quá trình hoạt động kinh doanh chủ yếu của đơn vị sản xuất
  • Kế toán quá trình kinh doanh của đơn vị thương mại
  • Câu hỏi ôn tập chương 7
  • Bài tập chương 7
  Chương 8: Sổ kế toán và hình thức kế toán
  • Sổ kế toán
  • Hình thức kế toán
  • Câu hỏi ôn tập chương 8
  • Bài tập chương 8
  Chương 9: Tổ chức công tác kế toán và kiểm tra kế toán
  • Tổ chức công tác kế toán
  • Vai trò của kế toán trưởng
  • Kiểm tra kế toán
  • Câu hỏi ôn tập chương 9
  • Bài tập tổng hợp
  • Lời giải một số bài tập
  Phụ lục
  Phụ lục 1: Mẫu chứng từ kế toán
  Phụ lục 2: Mẫu sổ kế toán
  Phụ lục 3: Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho doanh nghiệp
  Phụ lục 4: Mẫu cho báo cáo tài chính

  Link Download
  eBook có trong tuyển tập DVD Kế Toán
  Link miễn phí... nếu có 10 Like từ thành viên!!!

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Ledung2412 likes this.

Share This Page