Giáo Trình Nguyên Lý Kế Toán (NXB Thống Kê 2011) - Lê Thị Thanh Hà, 405 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Thể Dục Thể Thao' started by admin, Nov 23, 2015.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Giáo Trình Nguyên Lý Kế Toán
  NXB Thống Kê 2011
  Lê Thị Thanh Hà
  405 Trang
  Chương 1: Tổng quan về kế toán
  • Bản chất của kế toán
  • Sự ra đời và phát triển của kế toán
  • Đối tượng của kế toán
  • Nhiệm vụ, yêu cầu của kế toán
  • Hệ thống phương pháp kế toán
  • Các quy định và nguyên tắc kế toán cơ bản
  • Câu hỏi ôn tập chương 1
  • Bài tập chương 1
  Chương 2: Chứng từ kế toán
  • Khái niệm, ý nghĩa của chứng từ kế toán
  • Phân loại chứng từ kế toán
  • Nội dung của chứng từ kế toán
  • Nguyên tắc lập chứng từ
  • Trình tự xử lý và luân chuyển chứng từ
  • Câu hỏi ôn tập chương 2
  • Bài tập chương 2
  Chương 3: Tài khoản kế toán và ghi sổ kép
  • Tài khoản kế toán (Account)
  • Ghi sổ kép (Double - Entry)
  • Đối chiếu, kiểm tra số liệu kế toán
  • Câu hỏi ôn tập chương 3
  • Bài tập chương 3
  Chương 4: Kiểm kê
  • Khái niệm và vai trò của kiểm kê
  • Phân loại kiểm kê
  • Tổ chức kiểm kê
  • Câu hỏi ôn tập 4
  Chương 5: Tính giá các đối tượng kế toán
  • Lý luận chung về tính giá các đối tượng kế toán
  • Tính giá các đối tượng kế toán chủ yếu
  • Câu hỏi ôn tập chương 5
  • Bài tập chương 5
  Chương 6: Tổng hợp - Cân đối kế toán
  • Nội dung tổng hợp - Cân đối kế toán
  • Hệ thống bảng tổng hợp - Cân đối kế toán
  • Câu hỏi ôn tập chương 6
  • Bài tập chương 6
  Chương 7: Kế toán quá trình sản xuất kinh doanh chủ yếu trong các doanh nghiệp
  • Các mặt hoạt động chính của doanh nghiệp
  • Kế toán quá trình hoạt động kinh doanh chủ yếu của đơn vị sản xuất
  • Kế toán quá trình kinh doanh của đơn vị thương mại
  • Câu hỏi ôn tập chương 7
  • Bài tập chương 7
  Chương 8: Sổ kế toán và hình thức kế toán
  • Sổ kế toán
  • Hình thức kế toán
  • Câu hỏi ôn tập chương 8
  • Bài tập chương 8
  Chương 9: Tổ chức công tác kế toán và kiểm tra kế toán
  • Tổ chức công tác kế toán
  • Vai trò của kế toán trưởng
  • Kiểm tra kế toán
  • Câu hỏi ôn tập chương 9
  • Bài tập tổng hợp
  • Lời giải một số bài tập
  Phụ lục
  Phụ lục 1: Mẫu chứng từ kế toán
  Phụ lục 2: Mẫu sổ kế toán
  Phụ lục 3: Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho doanh nghiệp
  Phụ lục 4: Mẫu cho báo cáo tài chính

  Link Download
  eBook có trong tuyển tập DVD Kế Toán
  Link miễn phí... nếu có 10 Like từ thành viên!!!

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Ledung2412 likes this.

Share This Page