Giáo Trình Nguyên Lý Thống Kê (NXB Đại Học Quốc Gia 2010) - Nguyễn Quyết, 193 Trang

Discussion in 'Đại Học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh' started by quanh.bv, Sep 2, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Chương 1: Những vấn đề chung của thống kê
  - Sơ lược lịch sử phát triển của thống kê học
  - Cơ sở phương pháp luận của thống kê học
  - Một số khái niệm thường dùng trong thống kê
  - Bài tập chương 1
  Chương 2: Quá trình nghiên cứu thống kê
  - Điều tra thống kê
  - Tổng hợp thống kê
  - Phân tích và dự đoán thống kê
  - Bài tập chương 2
  Chương 3: Phân tổ thống kê
  - Khái niệm, ý nghĩa và nhiệm vụ của phân tổ thống kê
  - Tiêu thức phân tổ thống kê
  - Những vấn đề chủ yếu của phân tổ thống kê
  - Bài tập chương 3
  Chương 4: Các chỉ tiêu phản ánh mức độ của hiện tượng kinh tế - xã hội
  - Số tuyệt đối trong thống kê
  - Số tương đối
  - Số bình quân
  - Số mốt (Mode)
  - Số trung vị
  - Các chỉ tiêu đo lường độ phân tán
  - Bài tập chương 4
  Chương 5: Tương quan và hồi quy
  - Tương quan của hai đại lượng ngẫu nhiên
  - Hệ số tương quan
  - Kiểm định ý nghĩa thống kê của hệ số tương quan
  - Sơ lược về hồi quy
  - Kiểm định hệ số phương trình hồi quy
  - Bài tập chương 5
  Chương 6: Dãy số thời gian
  - Khái niệm
  - Các loại dãy số thời gian
  - Những bộ phận đặc trưng của dãy số thời gian
  - Các chỉ tiêu phân tích dãy số thời gian
  - Các phương pháp biểu hiện xu hướng biến động của dãy số thời gian
  - Các phương pháp dự báo dãy số thời gian
  - Bài tập chương 6
  Chương 7: Chỉ số thống kê
  - Khái niệm và ý nghĩa
  - Phương pháp tính chỉ số
  - Hệ thống chỉ số
  - Bài tập chương 7
  Phụ lục 1: Đề thi trắc nghiệm
  Phụ lục 2
  • Giáo Trình Nguyên Lý Thống Kê
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2010
  • Nguyễn Quyết
  • 193 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://opacdigital.thuvien.cfi.edu.vn/wpDetail_View_FullSize.aspx?Id=346
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Apr 23, 2018

Share This Page