Giáo Trình Nguyên Lý Thống Kê - Ths. Đinh Thái Hà, 53 Trang

Discussion in 'Kinh Tế, Tài Chính' started by admin, Nov 14, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  Ngày nay, thống kê được coi là một trong những công cụ quản lý vĩ mô quan trọng, có vai trò cung c ấp các thông tin thống kê trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời phục vụ các cơ quan nhà nước trong việc đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, chính sách, xây dựng kế ho ạch, chiến lược và chính sách phát triển kinh tế - xã h ội ngắn hạn và dài h ạn, trong phạm vi một lĩnh vực hay toàn b ộ nền kinh tế, trong phạm vi một xã hay quốc gia . Đồng thời, các con số thống kê cũng là n hững cơ s ở quan trọng nhất để kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện các kế hoạch, chiến lược và các chính sách đó. Trên giác độ quản lý vi mô, thống kê không những có vai trò đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê của các tổ chức, cá nhân trong xã hội, mà cò n phải xây dựng, cung cấp các phương pháp phân tích đánh giá về mặt lượng các hoạt động kinh tế - xã hội của các tổ chức, đơn vị.


  Download Link:
  eBook có trong tuyển tập DVD Xác Suất & Thống Kê
  -http://www.scribd.com/doc/112005723/1-Nguyen-Ly-Thong-Ke

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Feb 21, 2014

Share This Page