Giáo Trình Nhà Nước Pháp Quyền (NXB Đại Học Quốc Gia 2015) - Đào Trí Úc, 427 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Luật Học' started by VienESC5, Oct 13, 2021.

 1. VienESC5

  VienESC5 Member

  upload_2021-11-27_10-18-15.png
  Cuốn giáo trình này mục đích cung cấp những kiến thức có tính hệ thống về Nhà nước pháp quyền; phân tích, lý giải khoa học về tính phổ quát và tính quốc gia, dân tộc đặc thù của Nhà nước pháp quyền; khẳng định nhà nước pháp quyền là phương thức tổ chức thực hiện quyền lực Nhà nước phù hợp với điều kiện đòi hỏi của sự nghiệp xây dựng và pháp triển đất nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam.
  Cuốn sách khái quát những đặc chưng cơ bản của nhà nước pháp quyền, có đó là những yếu tố hợp thành nhà nước pháp quyền với tính cách là những yêu cầu, đòi hỏi, là hệ thống các nguyên tắc tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước; Phân tích và khái quát quá trình phát triển của các yếu tố cần và đủ cho việc xác lập và củng cố nhà nước phấp quyền, từ đó chỉ ra nhu cầu bổ sung, hoàn thiện trong việc đổi mới tổ chức, cơ chế, phương thức hoạt động, cơ sở pháp lý…
  • Giáo Trình Nhà Nước Pháp Quyền
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2015
  • Đào Trí Úc
  • 427 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4658
  https://drive.google.com/file/d/1098YUdZeSe4UtXKXZUOlUILK6BkXHCqP
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Mar 23, 2022

Share This Page