Giáo Trình Nhập Môn Cơ Sở Dữ Liệu (NXB Đại Học Quốc Gia 1996) - Nguyễn An Tế, 157 Trang

Discussion in 'Đại Học Khoa Học Tự Nhiên' started by DerikBup, Apr 27, 2021.

 1. DerikBup

  DerikBup Member

  [​IMG]
  Giáo trình môn cơ sở dữ liệu cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về để phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu. Ngoài ra, người học biết cách tạo cơ sở dữ liệu trên các hệ quản trị cơ sở dữ liệu như SQL Server và MySQL. Xem thông tin từ một bảng, từ nhiều bảng kết hợp với group by, having cũng như hàm nhóm (Min, Max, Sum, Count, Avg) Xem thông tin từ một bảng, từ nhiều bảng kết hợp với group by, having cũng như hàm nhóm (Min, Max, Sum, Count, Avg)
  • Giáo Trình Nhập Môn Cơ Sở Dữ Liệu
  • NXB Đại Học Quốc Gia 1996
  • Nguyễn An Tế
  • 157 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=243212
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Apr 27, 2021

Share This Page