Giáo Trình Nhập Môn Quan Hệ Quốc Tế (NXB Đại Học Quốc Gia 2016) - Hoàng Khắc Nam, 237 Trang

Discussion in 'Ngoại Giao' started by nhandang123, Jul 27, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Tóm tắt: Trình bày các vấn đề: Chủ thể quan hệ quốc tế - quốc gia; Chủ thể quan hệ quốc tế - chủ thể phi quốc gia; Quyền lực trong quan hệ quốc tế; Hệ thống quốc tế; Công cụ trong quan hệ quốc tế - ngoại giao; Xung đột và chiến tranh trong quan hệ quốc tế; Hợp tác và hội nhập trong quan hệ quốc tế.
  • Giáo Trình Nhập Môn Quan Hệ Quốc Tế
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2016
  • Hoàng Khắc Nam
  • 237 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://repository.vnu.edu.vn/flowpaper/?bitsid=c588c334-dd4a-4853-a3ee-c5241aa6751e
  https://drive.google.com/file/d/0BxR5dKUEC5RHFvVVJzSy16UFE
   
  Last edited by a moderator: Jul 15, 2019

Share This Page