Giáo Trình Những Nguyên Lý Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mác-Lênin (NXB Chính Trị 2016) - Phạm Văn Sinh

Discussion in 'Chuyên Ngành Chính Trị' started by nhandang123, Oct 15, 2021.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2021-10-15_14-36-52.png
  Thực hiện, các nghị quyết của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về công tác tư tưởng, lý luận, báo chí trước yêu cầu mới, ngày 18-9-2008, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT ban hành chương trình môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin dành cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin dành cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
  • Giáo Trình Những Nguyên Lý Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mác-Lênin
  • NXB Chính Trị 2016
  • Phạm Văn Sinh
  • 241 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/3459
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page