Giáo Trình Phân Tích Quyết Toán Cơ Quan Hành Chính Sự Nghiệp (NXB Tài Chính 2008) - Dương Ngọc Ánh

Discussion in 'Chuyên Ngành Thể Dục Thể Thao' started by ctventerviet, Aug 28, 2016.

 1. ctventerviet

  ctventerviet New Member

  [​IMG]
  Nhăm đáp ứng yêu câu chuân hóa vê nội dung, chương trình dào tạo cán bộ tài chính, kc toán có trình độ trung học trong giai đoạn hiện nay, Bộ Tài chính đã tồ chức biên soạn và xuất bản cuốn "Giáo trình Phân tích quyết toán cơ quan hành chính và đon vị sự nghiệp'*. Giáo trình do Th.s. Dương Ngọc Ánh - Phó trường khoa KÌ toán Trường Cao đẳng Tài chính - Kc toán chù biên.
  Giáo trinh dã được Hội đồng thẩm định Bộ Tài chính do GS.TS. Nguyền Công Nghiệp - Thứ trưởng Bộ Tài chính - Chù tịch Hội dồng và các thành viên: Th.s. Phạm Mạnh Hùng, Th.s. Tô Duy Đại, GS.TS. Ngô Thế Chi, CN. Mai Thị Oanh, TS Hoàng Đức Long, PGS.TS. Đặng Thái Hùng, CN. Đào Thái Hòa, CN. Nguyễn Vần Hòa, Th.s. Nguyễn Trọng Thản thẩm dịnh và thông qua.
  • Giáo Trình Phân Tích Quyết Toán Cơ Quan Hành Chính Sự Nghiệp
  • NXB Tài Chính 2008
  • Dương Ngọc Ánh
  • 165 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://dlib.cep.edu.vn/handle/11743/1775
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Apr 5, 2018

Share This Page