Giáo trình: Phân tích và dự báo kinh tế – Nguyễn Thị Thanh Huyền

Discussion in 'Kinh Tế, Tài Chính' started by admin, Nov 13, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  Chương 1: TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO KINH TẾ
  1.1. Khái niệm
  1.2.Ý nghĩa và vai trò của phân tích và dự báo trong quá trình ra quyết định kinh doanh
  1.3. Các loại dự báo
  1.4. Các phương pháp dự báo
  1.5. Quy trình dự báo
  Chương 2: CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO
  2.1. Dự báo từ các mức độ bình quân
  2.2. Mô hình dự báo theo phương trình hồi quy (dự báo dựa vào xu thế)
  2.3. Dự báo dựa vào hàm xu thế và biến động thời vụ
  2.4. Dự báo theo phương pháp san bằng mũ
  2.5. Sử dụng chương trình SPSS để dự báo theo các mô hình
  Chương 3: PHƯƠNG PHÁP HỒI QUY ĐƠN VÀ HỒI QUY BỘI VÀ THỐNG KÊ HỒI QUY
  3.1. Phương pháp hồi quy đơn
  3.2. Phương pháp hồi quy bội:
  3.3. Phương pháp thống kê hồi quy
  Chương 4: PHƯƠNG PHÁP BOX – JENKINS (ARIMA)
  4.1. Tính ổn định của một chuỗi
  4.2. Hàm số tự tương quan đơn và tự tương quan riêng phần
  4.3. Kiểm định nhiếu trắng
  4.4. Mô hình AR(P) (Auto Regression)
  4.5. Mô hình MA(q) (Moving Average)
  4.6. Mô hình ARMA(p,q)
  4.7. Mô hình ARMA mở rộng: ARIMA, SARIMA
  4.8. Phương pháp Box – Jenkins
  Chương 5: DÃY SỐ THỜI GIAN
  5.1. Khái niệm
  5.2. Các chỉ tiêu phân tích
  5.3.Các phương pháp biểu hiện xu hướng phát triển của hiện tượng
  Link tài liệu (1): http://www.mediafire.com/?njw02imymnf
  Link tài liệu (2): http://www.mediafire.com/?nla5ha97fay
  eBook có trong tuyển tập DVD Kinh Tế

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page