Giáo Trình Pháp Luật Đại Cương (NXB Đại Học Sư Phạm 2017) - Mai Hồng Quỳ, 168 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Luật Học' started by nhandang123, Nov 8, 2021.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2021-11-8_15-40-10.png
  Hiểu biết về pháp luật, tuân theo pháp luật là trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi .công dân. Trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa hiện nay ở Việt Nam, công tác giáo dục'pháp'luật trong các trường học ngày càng trở nên cấp thiết, góp phần hình thành những thế hệ công dân có hiểu biết về pháp luật và có ý thức thượng tôn pháp luật. Trong những năm qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tích cực triển khai thực hiện Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; tiếp tục thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về kết quả thực hiện chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ.
  • Giáo Trình Pháp Luật Đại Cương
  • NXB Đại Học Sư Phạm 2017
  • Mai Hồng Qùy
  • 168 Trang (x2)
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/3536
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page