Giáo Trình Pháp Luật Về Thị Trường Chứng Khoán (NXB Đại Học Quốc Gia 2017) - Lê Thị Thu Thủy

Discussion in 'Chuyên Ngành Luật Học' started by nhandang123, Jul 28, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Thị trường chứng khoán là thị trường tài chính đặc biệt, có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế ở các quốc gia trên thế giới. Lịch sử phát triển thị trường chứng khoán trên thế giới đã khẳng định thị trường chứng khoán là kênh huy động vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế. Những tác động của thị trường này đối với sự pháp triển kinh tế xã hội nói chung và doanh nghiệp, nhà đầu tư nói riêng là không nhỏ. Các quan hệ phát sinh trên thị trường chưng khoán rất đa dạng và phức tạp. Vì vậy, để thị trường chứng khoán hoạt động hiệu quả, nhà nước đã ban hành các văn bản pháp luật quy định về tổ chức và hoạt động của thị trường chứng khoán. Các văn bản này tạo khuôn khổ pháp lý cho các hoạt động trên thị trường chứng khoán.... Vì vậy, việc nghiên cứu các vấn đề lý luận cũng như thực trạng pháp luật về thị trường chứng khoán là rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay.
  • Giáo Trình Pháp Luật Về Thị Trường Chứng Khoán
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2017
  • Lê Thị Thu Thủy
  • 567 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62074
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 8, 2019

Share This Page