Giáo Trình Phật Học (NXB Hồng Đức 2015) - Chan Khoon San, 786 Trang

Discussion in 'Đạo Phật Giáo' started by admin, Apr 12, 2017.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Quyển sách “Giáo Trình Phật Học” quý độc giả đang cầm trên tay là được biên dịch qua tiếng Việt từ quyển “Buddhism Course” của tác giả Chan Khoon San. Tác giả đã cho phép và có mong muốn tôi biên dịch quyển sách này ra tiếng Việt và phát hành cho những đối tượng độc giả người Việt khác nhau.
  NỘI DUNG SÁCH:
  Mục lục và giới thiệu
  Chương 1 - Tứ Diệu Đế
  Chương 2 - Con Đường Chánh Đạo
  Chương 3 - Lý Duyên Khởi
  Chương 4 - Quy Luật Của Nghiệp
  Chương 5 - Chết Và Tái Sinh
  Chương 6 - Năm Cảnh Giới Tái Sinh
  Chương 7 - Những Chu Kỳ Thế Giới Khi Những Đức Phật Xuất Hiện
  Chương 8 - Quy Y Nương Tựa
  Chương 9 - Năm Giới Hạnh Về Đạo Đức
  Chương 10 - Mười Căn Bản Của Hành Động Công Đức - Dẫn Nhập
  Chương 11 - Mười Căn Bản Của Hành Động Công Đức - Phần Một: Nhóm "Bố Thí"
  Chương 12 - Mười Căn Bản Của Hành Động Công Đức - Phần Hai: Nhóm "Giới Hạnh"
  Chương 13 - Mười Căn Bản Của Hành Động Công Đức - Phần Ba: Nhóm "Thiền"
  Chương 14 - "Thiền Minh Sát" Của Phật Giáo
  Chương 15 - Tưởng Niệm Phật, Pháp, Tăng
  Chương 16 - Tam Tạng Kinh Điển Của Phật Giáo
  Chương 17 - Cuộc Đời Của Đức Phật
  • Giáo Trình Phật Học
  • NXB Hồng Đức 2015
  • Chan Khoon San
  • 786 Trang
  • File PDF
  Link Download
  http://www.daophatnguyenthuy.com/media/book/sach-ve-giao-ly/giao-trinh-phat-hoc-ToanQuyen-v2.pdf
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Dec 16, 2017

Share This Page