Giáo Trình Phụ Gia Thực Phẩm (NXB Sư Phạm Kỹ Thuật 2015) - Lê Trí Ân, 97 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Công Nghệ Thực Phẩm' started by VienESC5, Oct 13, 2021.

 1. VienESC5

  VienESC5 Member

  upload_2021-10-24_11-3-58.png
  Ngày nay, khi chất lƣợng cuộc sống của con ngƣời đƣợc nâng cao thì con ngƣời ngày càng yêu cầu cao hơn về tiêu chuẩn thực phẩm, đòi hỏi thực phẩm không chỉ bổ dƣỡng, tiện lợi mà còn phải đảm bảo vệ sinh và an toàn đối với sức khỏe ngƣời tiêu dùng. Trong các sản phẩm thực phẩm, ngoài các hợp phần có sẵn, các nhà sản xuất còn bổ sung thêm vào một số thành phần nhất định. Các thành phần này đƣợc gọi là phụ gia thực phẩm và đƣợc thêm vào thực phẩm nhằm mục đích kéo dài thời gian bảo quản, cải thiện giá trị cảm quan, làm giảm sự tổn thất các chất dinh dƣỡng,…. Giáo trình “Phụ gia thực phẩm” đƣợc biên soạn trên cơ sở những kiến thức cơ bản về phụ gia dùng trong thực phẩm. Giáo trình này đƣợc dùng làm tài liệu học tập cho sinh viên Trƣờng Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Vĩnh Long, đặc biệt là các sinh viên theo học ngành Công nghệ thực phẩm tại trƣờng. Các đề mục trong giáo trình đƣợc bố cục theo đề cƣơng môn học “Phụ gia thực phẩm” đã đƣợc Hội đồng khoa học của Khoa và Trƣờng phê duyệt. Nội dung giáo trình bao gồm:
  Chƣơng 1. Mở dầu
  Chƣơng 2. Phụ gia dùng trong bảo quản thực phẩm
  Chƣơng 3. Phụ gia làm thay đổi cấu trúc thực phẩm
  Chƣơng 4. Phụ gia hỗ trợ kỹ thuật chế biến
  Chƣơng 5. Phụ gia làm thay đổi tính chất cảm quan của sản phẩm
  • Giáo Trình Phụ Gia Thực Phẩm
  • NXB Sư Phạm Kỹ Thuật 2015
  • Lê Trí Ân, Trần Hồng Quân
  • 97 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://nitro.download/view/38E7916D333A81E
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Oct 24, 2021

Share This Page