Giáo Trình Phương Pháp Dạy Chuyên Ngành Kỹ Thuật (NXB Đại Học Quốc Gia 2012) - Nguyễn Văn Tuấn

Discussion in 'Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM' started by admin, May 24, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Các tài liệu về phương pháp nghiên cứu khoa học hiện nay rất phong phú. Mỗi tác giả có những quan điểm và xem xét lý luận về nghiên cứu khoa học với những nét riêng biệt. Nhằm đáp ứng xu hướng đào tạo phát huy tính tự lực, tự giác, độc lập trong học tập và tự nghiên cứu, đồng thời tạo điều kiện thuận tiện cho sinh viên tìm hiểu về phương pháp nghiên cứu khoa học và làm nền tảng cho hoạt động nghiên cứu khoa học, chúng tôi biên soạn cuốn “Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục”.
  Trong quá trình biên soạn giáo trình, chúng tôi dựa trên những yêu cầu của thực tiễn hoạt động dạy học theo xu hướng đào tạo định hướng nghề nghiệp - ứng dụng, cũng như trên cơ sở thực hiện chương trình đào tạo 150 tín chỉ ở Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, theo đề cương chi tiết của Bộ môn Phương pháp giảng dạy năm 2012.
  Giáo trình này được biên soạn trên cơ sở nội dung chính đã chỉnh sửa và bổ sung từ tài liệu bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục do các tác giả TS. Nguyễn Văn Tuấn, TS. Phan Long và TS. Võ Thị Ngọc Lan, đồng thời kết hợp với sự tổng hợp và hệ thống các quan điểm của các tác giả có tên tuổi như Vũ Cao Đàm, GS. Nguyễn Văn Lê, GS. TS. Dương Thiệu Tống, ThS. Châu Kim Lang và các tác giả khác. Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục được sắp xếp theo trình tự từ những cơ sở lý luận chung đến quy trình thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học giáo dục và được trình bày trong bốn chương:
  • Giáo Trình Phương Pháp Dạy Chuyên Ngành Kỹ Thuật
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2012
  • Nguyễn Văn Tuấn
  • 150 Trang
  • File PDF-True
  Link Download
  http://www.ybook.vn/ebook/5003/giao-trinh-phuong-phap-day-hoc-chuyen-nganh-ky-thuat
   
  Last edited: May 12, 2018

Share This Page