Giáo Trình Phương Pháp Và Phương Pháp Luận Nghiên Cứu Khoa Học Kinh Tế Và Quản Trị

Discussion in 'Tủ Sách Giáo Dục Đại Học' started by DerikBup, Apr 14, 2021.

 1. DerikBup

  DerikBup Member

  [​IMG]
  Giáo trình môn học “Phương pháp và phương phát luận nghiên cứu khoa học kinh tế và quản trị” được sử dụng làm tài liệu giảng dạy cho học viên cao học, nghiên cứu sinh thuộc các chuyên ngành kinh tế, nhằm cung cấp các phương pháp, phương phát luận khoa học là cơ sở cho học viên có cách tiếp cận khoa học khi nghiên cứu hoặc thực hành nghiên cứu những vấn đề kinh tế theo mức độ khác nhau. Qua 10 năm xuất bản, tác giả cuốn sách nhận được nhiều ý kiến động viên khích lệ cũng như những ý kiến đóng góp chân tình của các bạn đọc. Để đáp ứng nhu cầu đào tạo đảm bảo chất lượng cao và phục vụ bạn đọc tốt hơn, tác giả cuốn sách đã chỉnh sửa một số sai sót trong các chương và cập nhật, đưa vào các thí dụ tình huống minh họa trong từng chương để bạn đọc dễ hiểu hơn trong lần tái bản này. Giáo trình này cung cấp cho các học viên cao học, nghiên cứu sinh và các vấn đề nghiên cứu, các bước tiến hành một nghiên cứu, các phương pháp nghiên cứu định lượng và nghiên cứu định tính, các phương pháp thu thập thông tin, dữ liệu và các phương pháp phân tích số liệu nghiên cứu, các nội dung và trình tự nội dụng của một báo cáo khoa học như báo cáo một đề tài nghiên cứu hoặc luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ. Kết cấu nội dung giáo trình gồm chín chương và phần phụ lục. Trình tự các chương và nội dung của mỗi chương được phác thảo như sau:
  Chương 1. Khoa học và nghiên cứu khoa học
  Chương 2. Hình thành và luận giải vấn đề nghiên cứu
  Chương 3. Thiết kế nghiên cứu
  Chương 4. Các đo lường: sắp đặt thế giới thực nghiệm
  Chương 5. Thu thập số liệu và nguồn số liệu
  Chương 6. Chọn mẫu
  Chương 7. Các phương pháp nghiên cứu định tính, sự khác biệt giữa nghiên cứu định tính và định lượng
  Chương 8. Phân tích số liệu định lượng
  Chương 9. Viết báo cáo cuối cùng và gợi ý nội dung đề cương luận văn, luận án
  • Giáo Trình Phương Pháp Và Phương Pháp Luận Nghiên Cứu Khoa Học Kinh Tế Và Quản Trị
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2014
  • Nguyễn Thị Cành, Võ Thị Ngọc Thúy
  • 436 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://ir.vnulib.edu.vn/handle/VNU_HCM/6739
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Apr 14, 2021

Share This Page