Giáo Trình Quan Hệ Đối Ngoại Của Việt Nam Từ 1940 Đến Nay (NXB Đại Học Quốc Gia 2015)- Vũ Dương Ninh

Discussion in 'Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn' started by VienESC5, Oct 13, 2021.

 1. VienESC5

  VienESC5 Member

  upload_2022-5-4_11-23-41.png
  Cuốn sách khai thác vấn đề từ góc độ khoa học lịch sử, dẫn giải theo tiến trình lịch sử để đem lại cho sinh viên những kiến thức khái quát, hệ thống về quan hệ đối ngoại của nước nhà từ Cách mạng tháng Tám, qua hai cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và công cuộc xây dựng đất nước thống nhất, hội nhập quốc tế cho tới thập niên đầu của thế kỷ XXI. Nội dung sách có năm chương:
  Chương 1: Bối cảnh quốc tế của Việt Nam trong thời gian chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945); Chương 2: Quan hệ đối ngoại trong Cách Mạng Tháng Tám và thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954); Chương 3: Quan hệ đối ngoại trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹcứu nước (1954-1975); Chương 4: Quan hệ đối ngoại trong thời kỳ xây dựng đất nước và hội nhập quốc tế (1975-2010); Chương kết: Quan hệ đối ngoại Việt Nam - thành tựu và kinh nghiệm.
  • Giáo Trình Quan Hệ Đối Ngoại Của Việt Nam Từ 1940 Đến Nay
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2015
  • Vũ Dương Ninh
  • 231 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2741
  https://drive.google.com/file/d/1WC4BuJbLKWLmBx0RHb1Q8fCboPuw3P5s
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: May 4, 2022

Share This Page