Giáo Trình Quản Lí Giáo Dục Hòa Nhập (NXB Đại Học Sư Phạm 2010) - Nguyễn Xuân Hải, 166 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Sư Phạm' started by Bryanedaw, Jul 13, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2023-11-8_10-40-51.png
  Giao đuc hoa nhâp là xu thế tât yếu của hầu hêt các nưóc trên thế giớ( nhằm đảm bảo các quyền cơ bản của moi trẻ em đươc nêu trong Công ước quốc tể về Quyển trẻ em Trong đó Viêt Nam !a nước thứ haj trên thế giới và la nước đầu tiên của châu A kí cam kết thưc hiên từ năm 1991 của thế kỉ XX Giao duc boà nhâp đươc Bô Giáo duc va Đào tao xác đinh íà hướng đi chủ yếu nhằm bảo đảm sư bình đẳng, công bằng trong giao duc của trẻ có hoan cảnh đăc biêt trong giai đoan hiên nay Phát tnển nguồn nhân lưc cho giáo đuc hòa nhâp thông qua đao tao ía nhiêm vu. đổng thời la môt yêu câu cấp thiết của loan Ngành giáo đuc va đào tao Quản lí giao duc hòa nhâp ỉả môt môn hoc lần đầu tiên đươc xây dưng trong cac Chương trình đào tao cử nhân quản lí giáo duc (chính quy và không chinh quy) của Trương Đai hoc sư pham Hà NÔI Giáo trinh nay đươc biên soaĩì và xviết bản nhằm phuọ vu trưốc hết ọhọ các khÓ9 đàọ taô cử nhân quản li giáo duc Trường Đai hoc sư pham Hà NÔI. đồng thởi có thể sử dung lam tài liêu tham khảo cho cac viên nghtên cứu, trường đai hoc, cao đẳng có đào tao chuyên nganh giao đuc đăc biêt, các khóa bổi dưỡng cán bô quản lí giáo duc cac cấp trong toàn quốc
  • Giáo Trình Quản Lí Giáo Dục Hòa Nhập
  • NXB Đại Học Sư Phạm 2010
  • Nguyễn Xuân Hải
  • 166 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/73442
  https://drive.google.com/file/d/16ng55m0Kgw7EjuEof1jEm9JvlqcBftaM
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Nov 8, 2023

Share This Page