Giáo Trình Quản Lý Hệ Thống Thủy Nông Tập 1-Quản Lý Tưới (NXB Hà Nội 2005) - Nguyễn Văn Hiệu

Discussion in 'Giáo Trình Trung Học Chuyên Nghiệp' started by admin, Jul 5, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Chương 1: MÔ HÌNH QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC HỆ THỐNG THỦY NÔNG

  I. NHiệm vụ của công tác quản lý và khai thác hệ thống thủy nông
  II. Mô hình bộ máy tổ chức quản lý hệ thống thủy nông
  III. Mô hình tổ chức của công ty khai thác công trình trong hệ thống thủy nông
  IV. Nhiệm vụ cụ thể của bộ máy giúp việc trong công ty khai thác công trình thủy lợi
  Chương 2: TỔN THẤT NƯỚC
  I. Khái niệm về tổn thất nước
  II. Phương pháp xác định tổn thất nước do thấm dọc kênh
  III. Phương pháp xác định tổn thất do quản lý
  IV. Các biện pháp giảm tổn thất nước trên kênh
  V. Đánh giá hiệu quả của biện pháp phòng thấm trên kênh tưới
  Chương 3: KẾ HOẠCH DÙNG NƯỚC TRONG QUẢN LÝ KHAI THÁC HỆ THỐNG THỦY NÔNG
  I. Mục đích, ý nghĩa kế hoạch dùng nước
  II. Phân loại và nội dung của kế hoạch dùng nước
  III. Phương pháp và trình tự lập kế hoạch dùng nước
  IV. Điều chỉnh và thực hiện kế hoạch dùng nước
  V. Kế hoạch dùng nước trong phòng chống giảm nhẹ thiên tai
  VI. Đánh giá kê hoạch dùng nước
  VII. Chất lượng nước tưới
  Chương 4: ĐO NƯỚC TRONG HỆ THỐNG THỦY NÔNG
  I. Khái niệm chung
  II. Phương pháp đo bằng thiết bị chuyên môn
  III. Phương pháp đo mực nước
  IV. Dùng công trình thủy nông
  V. Các phương pháp đo nước khác
  • Giáo Trình Quản Lý Hệ Thống Thủy Nông Tập 1-Quản Lý Tưới
  • NXB Hà Nội 2005
  • Nguyễn Văn Hiệu
  • 169 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/3980
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: May 3, 2019

Share This Page