Giáo Trình Quản Lý Hệ Thống Thủy Nông Tập 2-Quản Lý Công Trình (NXB Hà Nội 2005) - Nguyễn Văn Hiệu

Discussion in 'Chuyên Ngành An Ninh' started by admin, Jul 5, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Chương 1: QUẢN LÝ, VẬN HÀNH, DUY TRÌ VÀ BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH

  I. Những nội dung chủ yếu của Công tác quản lý, vận hành duy tu và bảo dưỡng công trình
  II. Quản lý, bảo dưỡng kênh và các công trình trên kênh
  III. Quản lý và bảo dưỡng hồ chứa nước
  IV. Quản lý công trình thủy lợi vùng triều
  Chương 2: QUẢN LÝ THIẾT BỊ HỆ THỐNG TƯỚI PHUN, TƯỚI NHỎ GIỌT
  I. Giới thiệu
  II. Thiết bị hệ thống tưới phun
  III. Thiết bị hệ thống tưới nhỏ giọt
  IV. Quản lý thiết bị hệ thống tưới phun, tưới nhỏ giọt
  Chương 3: HIỆU ÍCH TRONG QUẢN LÝ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY NÔNG
  I. Mục đích nội dung tính toán hiệu ích trong quản lý khai thác
  II. Vốn sản xuất trong công ty quản lý khai thác công trình trong hệ thống thủy nông
  III. Chi phí sản xuất và giá thành trong công ty quản lý khai thác công trình trong hệ thống thủy nông
  IV. Phương pháp và chi tiêu đánh giá hiệu ích trong quản lý khai thác hệ thống thủy nông
  Chương 4: QUY HOẠCH CẢI TẠO HIỆN ĐẠI HÓA HỆ THỐNG THỦY NÔNG
  I. Mục đích, ý nghĩa
  II. Phương pháp lập luận chứng kinh tế kỹ thuật cải tạo và hiện đại hóa hệ thống thủy nông
  III. Kiểm tra năng lực tưới của hệ thống thủy nông
  Chương 5: QUẢN LÝ HỒ SƠ
  I. Hồ sơ thiết kế
  II. Hồ sơ thi công
  III. Hồ sơ quản lý công trình
  IV. Quy trình quy phạm kỹ thuật
  V. Bảo quản sử dụng hồ sơ tài liệu
  • Giáo Trình Quản Lý Hệ Thống Thủy Nông Tập 2-Quản Lý Công Trình
  • NXB Hà Nội 2005
  • Nguyễn Văn Hiệu
  • 211 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/3981
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: May 3, 2019

Share This Page