Giáo Trình Quản Trị Marketing (NXB Giáo Dục 2012) - Ts. Phạm Thị Huyền, 250 Trang

Discussion in 'Vụ Giáo Dục Chuyên Nghiệp' started by admin, Apr 27, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]Giới thiệu chung về marketing và quản tri marketing trong doanh nghiệp, qui trình xây dựng chiến lược marketing cho một doanh nghiệp. Phân tích môi trường marketing, hoạch định chiến lược, kiểm tra và đánh giá kết quả
  • Giáo Trình Quản Trị Marketing
  • Ts. Phạm Thị Huyền, Trương Đình Chiến
  • NXB Giáo Dục 2012
  • 250 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://opacdigital.thuvien.cfi.edu.vn/wpDetail.aspx?Id=14
  https://drive.google.com/file/d/0BxR5dKUEC5RHFvVVJzSy16UFE
   
  Last edited: Aug 10, 2018

Share This Page