Giáo Trình Quản Trị Nhân Lực Trong Doanh Nghiệp (NXB Hà Nội 2007) - Nguyễn Ngọc Quân, 307 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành An Ninh' started by quanh.bv, Jun 9, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Quản trị nhân lực là một trong những lĩnh vực quản trị cơ bản trong doanh nghiệp. Nó là môn khoa học cần thiết cho mọi doanh nghiệp đ ể đảm bảo thành công trong lĩnh vực quản lý con người. Đặc biệt trong cơ chế kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa và trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay, hoạt động quản trị nhân lực trong các doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng nhằm xây dựng, duy trì và phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp và cho đất nước. Tuy nhiên, quản trị nhân lực có hiệu quả trong các doanh nghiệp ở mọi thành phần kinh tế, mọi ngành kinh tế là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn phức tạp. Nó vừa là một khoa học vừa là một nghệ thuật quản lý. Do đó, người cán bộ làm công tác quản lý trong các doanh nghiệp nói riêng cần được trang bi những kiến thức cơ bản về quản trí nhân lực
  • Giáo Trình Quản Trị Nhân Lực Trong Doanh Nghiệp
  • NXB Hà Nội 2007
  • Nguyễn Ngọc Quân
  • 307 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn/chi-tiet/giao-trinh-42453.html
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Sep 7, 2021

Share This Page