Giáo Trình Tâm Lý Du Lịch (NXB Văn Hóa Thông Tin 2004) - Trịnh Xuân Dũng, 284 Trang

Discussion in 'Tủ Sách Đại Học' started by quanh.bv, May 30, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-8-29_16-50-31.png
  Nghị quyết Dại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX khẳng định Đưa ngành Du lịch trờ thành một ngành kinh té mủi nhọn . Phát triển nhàn lực cho ngành du lịch dang và sè còn là yêu cấu cdn thief. ỉáu dài à Việt Nam với cáp học lừ sa cáp dến cao dẳng đại học. trên dại học. Từ nám í 950 trở ỉại dãy. du lịch trên phạm vi toàn thế giãi đã phát triển nhanh vài íõ c dở táng trưởng binh quàn vè lượng khách là nám và vế doanh thu ngoại tệ. Số lượng người di du lịch trên thế giới nám 2000 là 673 triệu lượt người dự báo nàm 2010 là triệu và nám 2020 Ị à triệu lượt người. Du lịch là ngành dịch vụ trực tiếp phục vụ con người Chất lượng phục vụ chù yếu phụ thuộc vào kỹ nàng nghiệp vụ. khù nâng giao tiếp và trình dộ ngoại ngữ cùa người phục vụ Những yếu tô này xuất phát lừ quá trình dào lạo và bói dường người Ỉàỉỉt du lịch. Del rớ thánh một cứu bọ quân li giòi một nhân viên phục vụ tốt trong lĩnh vực kinh doanh du lịch. ngoài những kiến thức chuyên môn nghiệp vụ tành dộ ngoại ngừ thì những kiến thức .
  • Giáo Trình Tâm Lý Du Lịch
  • NXB Văn Hóa Thông Tin 2004
  • Trịnh Xuân Dũng, Nguyễn Vũ Hà
  • 284 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/10xCBmNG0Vn0ByegNPH8I1MHaNtJnNcat
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 29, 2022

Share This Page