Giáo Trình Tâm Lý Học Lãnh Đạo, Quản Lý (NXB Chính Trị Hành Chính 2013) - Trần Ngọc Khuê, 215 Trang

Discussion in 'Học Viện Chính Trị Quốc Gia' started by nhandang123, Feb 18, 2021.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Tâm lý học lãnh dạo, quản lý - một chuyên ngành của môn Tâm lý học - ra đời và phát triển do nhu càu tự thán của khoa học tâm lý và yêu cầu khách quan của thực tiễn hoạt động lãnh đạo, quản lý trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội và đời sống tinh thần của con người. Tâm lý học lãnh đạo, quản lý cung cấp những tri thức, kỹ năng và phương pháp tâm lý cơ bản để phân tích, tác động tâm lý đối với con người và các nhóm xã hội khác nhau nhằm tăng cường chất lượng và hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý trên mọi lĩnh vực. Đồng thời, thông qua nhận thức được đầy đủ nguồn gốc, bán chất, đặc điểm và tính quy luật của các hiện tượng tâm lý của cá nhân và các nhóm xã hội, người lãnh đạo, quán lý không ngừng hoàn thiện nhân cách, củng cố và nàng cao uy tín của mình, tạo lập niềm tin của quần chúng nhân dân.
  • Giáo Trình Tâm Lý Học Lãnh Đạo, Quản Lý
  • NXB Chính Trị Hành Chính 2013
  • Trần Ngọc Khuê
  • 215 Trang
  • File PDF-OCR
  Link download
  http://thuvien.tuaf.edu.vn/Chi-tiet/giao-trinh-tam-ly-hoc-lanh-dao-quan-ly-12721.html
   

Share This Page