Giáo Trình Tâm Lý Học Xã Hội (NXB Đại Học Quốc Gia 2016) - Hoàng Mộc Lan, 309 Trang

Discussion in 'Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn' started by ledung12, Oct 6, 2020.

 1. ledung12

  ledung12 Member

  [​IMG]
  Giáo trình được chia thành 7 chương: Chương 1 giới thiệu chung về môn học, lịch sử hình thành, phát triển và các phương pháp nghiên cứu. Chương 2, chương 3, bà luận về các mối liên hệ xã hội và ảnh hưởng xã hội, giới thiệu tiến trình con người gia nhập vào các mối quan hệ xã hội và sự ảnh hưởng của các mối quan hệ xã hội đó tới con người. Chương 4 và chương 5 trình bày về tri giác xã hội, nhận thức về cái Tôi, phân tích những quy luật cơ bản trong nhận thức về người khác và nhận thức về bản thân. Chương 6 giới thiệu về một số hiện tượng tâm lý cơ bản của các nhóm xã hội, mối quan hệ tác động lẫn nhau giữa các cá nhân trong nhóm và giữa các nhóm.Chương 7 trình bày về bản chất, quá trình hình thành thái độ, mối quan hệ thái độ và hành vi xã hội, ảnh hưởng của yếu tố tự nhiên và văn hoá tới hành vi xã hội của con người.
  • Giáo Trình Tâm Lý Học Xã Hội
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2016
  • Hoàng Mộc Lan
  • 309 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58179
   
  Last edited by a moderator: Oct 6, 2020

Share This Page