Giáo Trình Tâm Lý Học Xã Hội - Ths. Vũ Mộng Đóa, 116 Trang

Discussion in 'Tủ Sách Sau 1990' started by admin, Dec 21, 2013.

  1. admin

    admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

    Tâm lý học xã hội cũng giống như nhiều ngành khoa học khác, việc xác định đối tượng nghiên cứu là một vấn đềphức tạp và khó khăn nhất. Hiện nay vẫn có nhiều quan điểm khác nhau giữa các nhà tâm lý học của các trường phái tâm lý học về đối tượng nghiên cứu của tâm lý học xã hội. Trong đó, đặc biệt là có sựkhác nhau khá rõ nét giữa tâm lý học Xô viết (cũ) và tâm lý học phương Tây.
    eBook có trong tuyển tập DVD Xã Hội Học

     

Share This Page