Giáo Trình Thị Trường Chứng Khoán (NXB Kinh Tế Kỹ Thuật 2020) - Dương Thị Kim Nhung, 106 Trang

Discussion in 'Tủ Sách Giáo Dục Đại Học' started by Bryanedaw, Jul 13, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  [​IMG]
  Thị trƣờng chứng khoán là môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức về thị trƣờng chứng khoán, hàng hóa trên thị trƣờng chứng khoán, thị trƣờng chứng khoán phái sinh, cơ chế vận hành giao dịch chứng khoán, các chủ thể tham gia trên thị trƣờng. Giáo trình Thị trƣờng chứng khoán đƣợc tóm tắt lại các nội dung cơ bản theo chƣơng trình môn học bậc Cao đẳng; là tài liệu cần thiết cho sinh viên ngành tài chính ngân hàng, đáp ứng chƣơng trình giảng dạy và mục tiêu đào tạo của Trƣờng Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Giáo trình Kinh tế vĩ mô Bậc cao đẳng ngành kế toán, tài chính ngân hàng, tài chính doanh nghiệp gồm 7 chƣơng:
  Chƣơng 1: Tổng quan về thị trƣờng chứng khoán
  Chƣơng 2: Hàng hoá trên thị trƣờng chứng khoán
  Chƣơng 3: Chứng khoán phái sinh
  Chƣơng 4: Phát hành chứng khoán
  Chƣơng 5: Sở giao dịch chứng khoán
  Chƣơng 6: Thị trƣờng phi tập trung (OTC)
  Chƣơng 7: Định giá chứng khoán
  • Giáo Trình Thị Trường Chứng Khoán
  • NXB Kinh Tế Kỹ Thuật 2020
  • Dương Thị Kim Nhung
  • 106 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://nitro.download/view/BBCF38CB116F132
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 23, 2021

Share This Page