Giáo Trình Thực Hành Hệ Thống Điều Khiển Động Cơ (NXB Sư Phạm Kỹ Thuật 2015) - Đặng Duy Khiêm

Discussion in 'Tủ Sách Đại Học' started by VienESC5, Oct 13, 2021.

 1. VienESC5

  VienESC5 Member

  upload_2021-10-22_10-39-55.png
  BÀI 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỘNG CƠ PHUN XĂNG ĐIỆN TỬ
  1.1. Khái quát sự phát triển của động cơ phun xăng. ..... 1
  1.2. Phân loại hệ thống phun xăng. ... 2
  1.3. So sánh hệ thống phun xăng với bộ chế hoà khí. .... 3
  1.4. Ưu điểm của hệ thống phun xăng. ....... 6
  BÀI 2: BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ TH NG NẠP KHÔNG KHÍ
  2.1. Thân bƯớm ga. ....... 8
  2.2.Vít điều chỉnh tốc độ cầm chừng. ......... 9
  2.3. Van không khí. ..... 10
  2.4. Buống nạp và đƯờng ống nạp. . 12
  2.5. Kiểm tra hệ thống nạp không khí. ..... 13
  BÀI 3: BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ TH NG NHIÊN LIỆU
  3.1. Bơm nhiên liệu..... 15
  3.2. Lọc nhiên liệu. ..... 26
  3.3. Bộ điều áp. . 26
  3.4. Bộ dập dao động. . 29
  3.5. Kim phun – kim phun khởi động lạnh. ........ 30
  3.6. PhƯơng pháp kiểm tra – Chẩn đoán – Sửa chữa hệ thống nhiên liệu. 40
  BÀI 4: BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA CÁC TÍN HIỆU ĐẦU VÀO
  4.1. Cảm biến gió. ....... 47
  4.2. Cảm biến vị trí piston và tốc độ động cơ. .... 59
  4.3. Cảm biến bƯớm ga. ........ 67
  4.4. Cảm biến bàn đạp ga ...... 72
  4.5. Cảm biến ô xy. ..... 75
  4.6. Cảm biến nhiệt độ nƯớc làm mát và nhiệt độ khí nạp. .... 78
  4.7. Cảm biến tốc độ xe. ....... 80
  4.8. Cảm biến kích nổ. 83
  4.9. Cảm biến A/F ....... 84
  4.10. Một số tín hiệu khác. ... 86
  BÀI 5: BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA BỘ ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN TỬ
  5.1. Kiểm tra, sửa chữa mạch cấp nguồn cho ECU. ..... 95
  5.2. Kiểm tra, sửa chữa chức năng điều khiển đánh lửa của ECU. .. 97
  5.3. Kiểm tra, sửa chữa chức năng điều khiển phun xăng của ECU. ......... 99
  BÀI 6: BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ TH NG ĐÁNH LỬA
  6.1. Hệ thống đánh lửa sử dụng cảm biến điện từ có ECU điều khiển ..... 102
  6.2. Hệ thống đánh lửa sử dụng cảm biến quang có ECU điều khiển ...... 112
  6.3. Hệ thống đánh lửa sử dụng cảm biến Hall có ECU điều khiển ......... 115
  6.4. Hệ thống đánh lửa trực tiếp ... 116
  6.5. Một số sơ đồ hệ thống phun xăng và đánh lửa phổ biến ở Việt Nam 124
  BÀI 7: BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA HỆ TH NG ĐIỀU KHIỂN T C ĐỘ CẦM CHỪNG
  7.1. Các tín hiệu điều khiển tốc độ cầm chừng . 140
  7.2. Van ISC .... 140
  7.3. Kiểm tra chẩn đoán hệ thống điều khiển tốc độ cầm chừng. ... 148
  BÀI 8: BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA HỆ TH NG ĐIỀU KHIỂN PHUN DẦU ĐIỆN TỬ
  8.1. Giới thiệu chung về hệ thống phun dầu điện tử. .. 150
  8.2. Phân loại. . 151
  8.3. Hệ thống nhiên liệu VE-EDC. ......... 151
  8.4. Hệ thống nhiên liệu COMMON RAIL ...... 165
  • Giáo Trình Thực Hành Hệ Thống Điều Khiển Động Cơ
  • NXB Sư Phạm Kỹ Thuật 2015
  • Đặng Duy Khiêm
  • 202 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://nitro.download/view/B4F7385D1A17179
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Oct 22, 2021

Share This Page