Giáo Trình Thuế Thu Nhập (NXB Tài Chính 2011) - Nguyễn Thị Liên, 211 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Kế Toán' started by thinganbui, May 13, 2017.

 1. thinganbui

  thinganbui Member

  upload_2023-5-9_13-20-15.png
  Trong chương trình đào tạo của Học viện Tài chính những năm qua, thuế là một lĩnh vực có nhiều môn học phục vụ hoạt động đào tạo những đối tượng khác nhau.Theo đó, sinh viên chuyên ngành Thuế được nghiên cứu các môn học Lý thuyết thuế và Nghiệp vụ thuế, sinh viên các chuyên ngành khác được nghiên cứu môn Thuế, học viên cao học nghiên cứu môn Quản lý thuế. Để phục vụ cho công tác đào tạo theo chế tín chỉ, các môn học nói trên trong lĩnh vực thuế cần được sắp xếp lại. Chương trình đào tạo mới không sử dụng môn học Nghiệp vụ thuế. Thay vào đó là các môn học: Thuế tiêu dùng, Thuế thu nhập, Thuế tài sản và Quản lý thuế.
  Để phục vụ kịp thời cho hoạt động đào tạo, Học viện Tài chính tổ chức biên soạn Giáo trình Thuế thu nhập. Giáo trình được biên soạn làm tài liệu học tập và nghiên cứu cho sinh viên chuyên ngành khác của Học viện. Giáo trình cũng có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các đối tượng khác muốn nghiên cứu sâu về thuế thu nhập. Trong giáo trình này, chúng tôi giới thiệu những nội dung lý luận về thuế thu nhập, nội dung cơ bản của thuế thu nhập ở Việt Nam và công tác quản lý thuế thu nhập. Nội dung lý luận chung về thuế thu nhập và nội dung cơ bản của thuế thu nhập. Nội dung lý luận chung về thuế thu nhập và nội dung cho cả sinh viên chuyên ngành Thuế và các chuyên ngành khác của Học viện. Nội dung về quản lý thuế thu nhập được biên soạn với mục đích dành riêng để đào tạo sinh viên chuyên ngành Thuế. Theo đó, các vấn đề cơ bản được giới thiệu là các nguyên tắc quản lý thuế thu nhập, các phương pháp và nghiệp vụ quản lý thuế TNDN và TNCN.
  • Giáo Trình Thuế Thu Nhập
  • NXB Tài Chính 2011
  • Nguyễn Thị Liên
  • 211 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/18PzJPSq4aMHhRKhGz2fab5L86MNs5sVJ
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: May 9, 2023

Share This Page