Giáo Trình Thuế Thực Hành-Lý Thuyết, Bài Tập Và Bài Giải - Nguyễn Thị Mỹ Linh, 531 Trang

Discussion in 'Nghiên Cứu Pháp Luật' started by quanh.bv, Jun 9, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Việt Nam cũng như tất cả các nước, Thuế không chỉ là nguồn thu chủ yếu cho Ngân sách Nhà nước mà còn là một công cụ điều tiết vĩ mô quan trọng và hiệu quả của nền kinh tế. Thông qua chính sách thuế, Nhà nước khuyến khích đầu tư, sản xuất và tiêu dùng đối với những mặt hàng, ngành nghề, lãnh vực trọng điểm được ưu đãi; đồng thời hạn chế đầu tư, sản xuất đối với những ngành nghề Nhà nước chủ trương thu hẹp trong từng giai đoạn nhấl định. Chính sách thuế ảnh hưởng sâu sắc đến các quyết định về đầu tư, tiết kiệm và tiêu dùng của các tầng lớp dân cư. Có thể nói kiến thức về thuế là cần thiết và hữu ích cho tất cả các chủ thể trong nền kinh tế và cho toàn xã hội.
  • Giáo Trình Thuế Thực Hành-Lý Thuyết, Bài Tập Và Bài Giải
  • NXB Thống Kê 2009
  • Nguyễn Thị Mỹ Linh
  • 531 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...hanh-ly-thuyet-bai-tap-va-bai-giai-42482.html
   
  Last edited by a moderator: Jul 5, 2018

Share This Page