Giáo Trình Tin Học Đại Cương Tập 1 (NXB Đại Học Sư Phạm 2014) - Phạm Thị Anh Lê, 117 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Tin Học' started by lanphuong, Jul 9, 2021.

 1. lanphuong

  lanphuong Member

  [​IMG]
  Trên thê giới, sinh viên ỡ tàt ca các khoa cùa các trường đại học được học một môn chung về ‘Tin học*'1 với tên ticng Anh là “Information Technology and Professional Skills"2. Môn học này cung cấp nhừng kiến thức và kĩ năng cơ ban nhát về công nghệ thông tin (CNTT) mà bất kì sinh vicn nào cùng phải nám được để có thè sữ dụng các thict bị và phần mềm ứng dụng cùa CNTT một cách hiệu qua ưong học tập và nghiên cứu. Việc sử dụng thành thạo nhửng phương tiện của CNTT đã trơ thành một tiêu chuẩn đói với bat kì công dán nào làm ra của cải vật chất cho xà hội, dể nâng cao chât lượng sàn phâm lao dỏng cùng như chất lưựng cuộc sống. Ở Việt Nam. món học này được gọi là môn “77/! học dại cương" và nó ỉà môn học bát buộc dối với sinh viên ỡ tất cả các ngành trong các trường đại học trên cả nước.
  Giáo trình Tin học đại cương dược các giáng viên khoa Cống nghe thòng tin, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội biên soạn trên cơ sờ các nội dung đà được giảng dạy cho sinh viên của trường từ năm học 2009 đến nay. Mục dich của giáo trình là giúp sinh viên các trường sư phạm có kiến thức cơ bán VC CNTT, có năng lực ứng dụng CNTT trong học tập, nghiên cứu và giàng dạy ơ chuyên ngành cùa mình. Nội dung giáo trình gồm ba tập và được phân chia vào ba khối ngành Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội - Nhân vãn và Khoa học giáo dục:
  • Giáo Trình Tin Học Đại Cương Tập 1
  • NXB Đại Học Sư Phạm 2014
  • Phạm Thị Anh Lê
  • 117 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://nitro.download/view/C6219FB55AFA0A6
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 9, 2021

Share This Page