Giáo Trình Tội Phạm Học (NXB Công An 2016) - Lê Thị Sơn, 229 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Luật Học' started by nganle14, Jan 16, 2022.

 1. nganle14

  nganle14 Member

  upload_2022-1-16_19-59-32.png
  Tội phạm học là ngành khoa học thực nghiệm nghiên cứu về tội phạm hiện thực, nguyên nhân của tội phạm và kiểm soát tội phạm nhằm mục đích phòng ngừa tội phạm. Với ý nghĩa quan trọng như vậy tội phạm học đã được xác định là một môn học trong chương trình đào tạo cử nhân luật của Trường Đại học Luật Hà Nội.
  Là học liệu quan trọng, giáo trình tội phạm học đã được Trường Đại học luật Hà Nội tổ chức biên soạn lần đầu năm 1998 và được sửa đổi, bổ sung năm 2004. Trên cơ sở đánh giá những điểm chưa thống nhất, những điểm còn hạn chế của giáo trình này trong sự so sánh với các tài liệu về tội phạm học của Việt Nam cũng như một số giáo trình của các cơ sở đào tạo nước ngoài hiện nay, Trường Đại học Luật Hà Nội chủ trương biên soạn mới giáo trình tội phạm học theo hướng chuẩn hoá một số khái niệm và tập trung vào nội dung thuộc phần đại cương của tội phạm học với mục đích trang bị cho người học kiến thức về phương pháp nghiên cứu của tội phạm học và khả năng vận dụng phương pháp này vào nghiên cứu thực nghiệm cụ thể.
  • Giáo Trình Tội Phạm Học
  • NXB Công An 2016
  • Lê Thị Sơn
  • 229 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  http://thuvien.hlu.edu.vn/Opac/DmdInfo.aspx?dmd_id=45512
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jan 16, 2022

Share This Page