Giáo Trình Tôn Giáo Học (NXB Đại Học Sư Phạm 2014) - Trần Đăng Sinh, 277 Trang

Discussion in 'Tôn Giáo Học' started by cv9tt4, Oct 14, 2021.

 1. cv9tt4

  cv9tt4 Member

  upload_2021-11-9_23-38-2.png
  Nội dung tài liệu góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận chung về bản chất, nguồn gốc, kết cấu, chức năng, vai trò của tôn giáo, lý giải một cách khoa học các vấn đề lịch sử phát triển, các hình thức tôn giáo khác nhau quan điểm của Hồ Chí Minh và Đảng ta về tôn giáo trong giai đoạn hiện nay. Sách gồm 7 chương:
  Chương 1: Nhập môn tôn giáo học
  Chương 2: Một số vấn đề lý luận chung về tôn giáo
  Chương 3: Đạo Phật
  Chương 4: Đạo Kitô
  Chương 5: Đạo IXLam
  Chương 6: Một số tín ngưỡng và Tôn giáo dân tộc ở Việt Nam
  Chương 7: Tư tưởng hồ Chí Minh và đường lối, chủ trương của Đảng,Chính sách của nhà nước ta về Tôn giáo
  • Giáo Trình Tôn Giáo Học
  • NXB Đại Học Sư Phạm 2014
  • Trần Đăng Sinh
  • 277 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4671
  https://drive.google.com/file/d/1PN2r0kH4DgSxc13_g9xb0-bT_WeDOkqT
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jun 13, 2022

Share This Page