Giáo Trình Triết Học Mác-Lênin Chủ Nghĩa Duy Vật Lịch Sử - Trần Phúc Thăng, 89 Trang

Discussion in 'Học Viện Chính Trị Quốc Gia' started by nhandang123, Oct 15, 2021.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2021-10-15_11-18-2.png
  Là một trong ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác, được Lênin phát triển. Triết học Mác-Lênin có vai trò hết sức quan trọng trong chương trình đào tạo các hệ lý luận chính trị, đại học và sau đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp. Môn học này nghiên cứu những quy luật phổ hiện của sự vận động và phát triển của tự nhiên, của xã hội loài người và của tư duy, từ đó cung cấp phương pháp luận khoa học cho con người nhận thức và cải tạo thế giới vì lợi ích của mình.
  • Giáo Trình Triết Học Mác-Lênin Chủ Nghĩa Duy Vật Lịch Sử
  • NXB Chính Trị Hành Chính 2013
  • Trần Phúc Thăng
  • 89 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/5844
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page