Giáo Trình Triết Học Mác-Lênin (NXB Chính Trị 2010) - Nguyễn Duy Quý, 664 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Chính Trị' started by nhandang123, Oct 15, 2021.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2021-10-15_10-25-9.png
  Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng nêu rõ:"Đảng làm giàu trí tuệ của mình bằng cách không ngừng nâng cao trình độ lý luận, nắm vững và vận dụng sáng tạo những luận điểm cơ bản và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời phải không ngừng tổng kết kinh nghiệm thực tiễn sinh động, từ phong trào cách mạng của quần chúng". Đối với Đảng ta, kiên trì, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin là vấn đề có tính nguyên tắc số một. Trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin có nghĩa là nắm vững bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin.
  • Giáo Trình Triết Học Mác-Lênin
  • NXB Chính Trị 2010
  • Nguyễn Duy Quý
  • 664 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/3451
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page