Giáo Trình Triết Học Mác-Lênin-Phần Chủ Nghĩa Duy Vật Lịch Sử (NXB Chính Trị 2004) - Trần Phúc Thăng

Discussion in 'Học Viện Chính Trị Quốc Gia' started by quanh.bv, Sep 21, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-9-21_21-19-25.png
  Giáo trình cung cấp những tri thức hiểu biết có tính nền tảng và hệ thống về triết học Mác - Lênin; xây dựng thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng duy vật làm nền tảng lý luận cho việc nhận thức các vấn đề, nội dung của các môn học khác; nhận thức được thực chất giá trị, bản chất khoa học, cách mạng của triết học Mác - Lênin. Cuốn sách là tài liệu cần thiết, nhằm cung cấp tài liệu giảng dạy, học tập cho giảng viên, sinh viên chuyên ngành lý luận chính trị các trường đại học theo chương trình mới.
  • Giáo Trình Triết Học Mác-Lênin-Phần Chủ Nghĩa Duy Vật Lịch Sử
  • NXB Lý Luận Chính Trị 2004
  • Trần Phúc Thăng
  • 251 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7724
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page