Giáo Trình Triết Học (NXB Chính Trị Hành Chính 2010) - Đoàn Quang Thọ, 558 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Chính Trị' started by thinganbui, May 22, 2017.

 1. thinganbui

  thinganbui Member

  upload_2023-1-8_10-43-1.png
  Thực hiện Quyết định số 33/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 2Ỉ-9-2004 của Bộ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bin hành Chương trình Triết học dùng cho học viên cao b)c, nghiên cứu sinh khòng thuộc chuyên ngành Triết học, Bò Giáo dục và Đào tạo phôi hợp với Nhà xuất bản chính trị - pành chinh xuất bán Giáo trinh Triết học để phục vụ cho việc gáng dạy, học tập cúa học vién cao học và nghiên cứu sinh kiòng thuộc chuyên ngành triêt học. Trong quá trinh biên soạn, Bộ Giáo dục và Đào tạo că nhận được ý kiến góp ý của tệp thể và cá nhân các ihà khoa học, đặc biệt là của TS. Nguyễn Viết Thông, cs, TS Nguyễn Ngọc Long, GS, TS. Phạm Ngọc Quang, 7S, Nguyễn Như Hải, TS. Nguyễn Tiến Hoàng, GS, TS. Trần Thúc Thảng, TS. Nguyễn Dinh Tư, PGS, TS. Trần Văn Phòng. 7uy nhiên, do những hạn chế khách quan và chủ quan rên vẫn còn những nội dung cần tiếp tục bổ sung và ảía dổi, chúng tôi râ”t mong nhận được nhiều ý kiến fóp ý đe những lần xuất bản sau Giáo trình đưỢc hoàn chinh hơn.
  • Giáo Trình Triết Học
  • NXB Chính Trị Hành Chính 2010
  • Đoàn Quang Thọ, Trần Văn Thụy, Phạm Văn Sinh
  • 558 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/119090
  https://drive.google.com/file/d/1wCPsEnO_-04xf-Csffwo32szeKzz0WwE
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jan 8, 2023

Share This Page