Giáo Trình Tư Pháp Quốc Tế (NXB Tư Pháp 2004) - Bùi Xuân Nhự, 358 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Luật Học' started by YenHong, Jan 29, 2021.

 1. YenHong

  YenHong Member

  [​IMG]
  Chương 1: Khái niệm về tư pháp quốc tế và nguồn của Tư pháp quốc tế. Chương 2: Lý luận chung về xung đột pháp luật. Chương 3: Chủ thể của tư pháp Quốc tế. Chương 4: Quyền sở hữu. Chương 5: Hợp đồng. Chương 6: Thanh toán Quốc tế. Chương 7: Thừa kế. Chương 8: Quyền tác giả trong tư pháp quốc tế. Chương 9: Quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng trong tư pháp Quốc tế. Chương 10: Hôn nhân và gia đình trong tư pháp Quốc tế. Chương 11: Quan hệ lao động trong tư pháp Quốc tế. Chương 12: Tố tụng dân sự quốc tế. Chương 13: Trọng tài thương mại quốc tế.
  • Giáo Trình Tư Pháp Quốc Tế
  • NXB Tư Pháp 2004
  • Bùi Xuân Nhự
  • 358 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=242084
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jan 29, 2021

Share This Page