Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh (NXB Chính Trị 2010) - Phạm Ngọc Anh, 296 Trang

Discussion in 'Hồ Chí Minh (1890-1969)' started by admin, Jun 27, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi trong cuộc cách mạng dân tộc dân chủ và đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Tư tưởng Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần to lớn của Đảng ta và dân tộc ta. Vì thế nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với các thế hệ người Việt Nam. Để giúp cho việc giảng dạy và học tập có hệ thống, sâu sắc, hiệu quả hơn về tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia đã cho xuất bản cuốn "Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh (Dùng cho hệ cao cấp lý luận)".
  Nội dung sách bao gồm 9 bài:
  • Bài 1: Nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh.
  • Bài 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ ngiã xã hội.
  • Bài 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam trong điều kiện Đảng cầm quyền.
  • Bài 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết.
  • Bài 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước của dân, do dân và vì dân.
  • Bài 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức.
  • Bài 7: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá và xây dựng con người mới.
  • Bài 8: Phương pháp cách mạng và phong cách Hồ Chí Minh.
  • Bài 9: Học tập vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới.
  Link Download: http://thuvien.tvu.edu.vn/ebook/30/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Mar 6, 2018
  kenlego likes this.

Share This Page