Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh (NXB Chính Trị 2011) - Phạm Ngọc Anh, 290 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Chính Trị' started by quanh.bv, Jul 2, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh
  NXB Chính Trị 2011
  Phạm Ngọc Anh
  290 Trang
  Dưới sự chỉ đạo của Trung ương, từ năm 2004, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản bộ giáo trình dùng trong các trường đại học và cao đẳng trong cả nước gồm 5 bộ môn: Triết học Mác - Lênin, Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Chủ Nghĩa xã hội khoa học, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh. Bộ giáo trình đã góp phần quan trọng đối vớ i nhiệm vụ giáo dục lý luận chính trị cho học sinh, sinh viên - đội ngũ tri thức trẻ của nước nhà, đào tạo nguồn nhân lực, tiến hành thắng lợi sự nghiệp đổi mới đất nước.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page