Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh (NXB Chính Trị 2013) - Đặng Xuân Kỳ, 501 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Chính Trị' started by quanh.bv, Jul 23, 2019.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh gồm 12 chương: Chương mở đầu trình bày khái niệm, nguồn gốc, quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh; những chương tiếp theo tập trung trình bày các nội dung chủ yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh; chương cuối phân tích việc vận dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay. Thông qua những vấn đề trên, cuốn sách giới thiệu được tương đối toàn diện và có hệ thống những tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cách mạng Việt Nam; phản ánh được những thành tựu mới nhất trong nghiên cứu về tư tưởng Hồ Chí Minh từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII đến nay; trình bày được những tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kết hợp với việc đề xuất vận dụng, quán triệt tư tưởng ấy trong công cuộc đổi mới. Giáo trình này đóng góp định hướng về những quan điểm cơ bản cho việc giảng dạy và học tập và tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh thế giới và nước ta hiện nay.
  • Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh
  • NXB Chính Trị 2013
  • Đặng Xuân Kỳ
  • Số trang: 501
  • Kiểu file: PDF SCAN
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn/Chi-tiet/e-72796.html
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Dec 2, 2021

Share This Page