Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh (NXB Chính Trị 2017) - Phạm Ngọc Anh, 290 Trang

Discussion in 'Chính Trị Học' started by nhandang123, Oct 15, 2021.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2021-10-15_14-41-27.png
  Thực hiện các Nghị quyết của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới, ngày 18-9-2008, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số' 52/2008/QĐ-BGDĐT ban hành Chương trình môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh dành cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác - Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh và phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh).
  • Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh
  • NXB Chính Trị 2017
  • Phạm Ngọc Anh
  • 290 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/2516
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page