Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh (NXB Chính Trị 2018) - Phạm Ngọc Anh, 289 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Chính Trị' started by quanh.bv, Dec 1, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-12-1_22-32-13.png
  Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh do tập thể các nhà khoa học, giảng viên có kinh nghiệm của một số học viện, trường đại học biên soạn, PGS.TS. Phạm Ngọc Anh chủ biên đã đáp ứng yêu cầu của thực tiễn giảng dạy và học tập của học sinh, sinh viên. Giáo trình vận dụng phương thức tiếp cận hệ thống các quan điểm về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam; bao gồm tư tưởng về vấn đề dân tộc; về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; về Đảng Cộng sản Việt Nam; về dân chủ,đại đoàn kết dân tộc, v.v..
  Giáo trình gồm 8 chương: - Chương mở đầu: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương I: Cơ sở, quá tình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương II: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc - Chương III: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam - Chương IV: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam - Chương V: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế - Chương VI: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân - Chương VII: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới."
  • Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh
  • Phạm Ngọc Anh, Mạch Quang Thắng
  • NXB Chính Trị 2018
  • 289 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/11zQvf2_Mbl1wTka7Cm7eRiofHn8QukCb
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jan 3, 2023

Share This Page